Language

Dotacja z POIG Działanie 8.1

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Line Lab Paweł Wolański realizuje projekt

 

Stworzenia platformy usług rejestrowania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 8.1
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
8 osi priorytetowej

Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

 

 

 

Pod nadzorem:

Instytucja Zarządzająca:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)

Instytucja Pośrednicząca:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.mswia.gov.pl)

Instytucja Pośrednicząca II stopnia:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)

Regionalna Instytucja Finansująca:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.garr.pl)

 

 

Informacji o projekcie udziela:

Paweł Wolański

Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 686 107 16 60
REGON: 152157933

Kontakt

 

Aktualne ogłoszenia i zapytania ofertowe:

16.01.2012r. - Zakup powierzchni reklamowej.

05.01.2012r. - Zapytanie ofertowe na zakup usług tłumaczenia.

 

 

Archiwum ogłoszeń i zapytań:

05.01.2011r. - Na zakup powierzchni rekalmowej w mediach.

12.08.2011r. - Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę faksu

22.08.2011r. - Zapytanie ofertowe wykonanie usługi informatycznej

17.08.2011r. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług hostingowych

 

 

14-07-2011r. Postępowanie ofertowe na zakup usług promocji drogą elektroniczną e-usług rejestrowania i archiwizowania, katalogowania oraz globalnej kontroli licencji.


13-07-2011r. Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania ofertowego na sprzedaż i dostawę prznośnego komputera osobistego.


13-07-2011r. Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania ofertowego na sprzedaż i dostawę oprogramowania komputerowego.08-07-2011r. Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania ofertowego na sprzedaż i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego.


08-07-2011r. Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania ofertowego na dostawę kompletnej stacji roboczej, wraz z monitorem dedykowanym do stanowisk graficznych oraz tabletem piórkowym.


2011-01-21 - Postępowanie ofertowe na Zakup usługi instalacji i konfiguracji serwerów Workflow


2011-01-17 - Postępowanie ofertowe na Wykonanie infrastruktury sieciowej i teleinformatycznej, instalację i konfigurację sieci

 

2011-01-10 - Postępowanie ofertowe na dostawę zasilacza UPS

 

2010-12-22 - Postępowanie ofertowe na dostawę aplikacji WEB

 

2010-11-22 - Postępowanie ofertowe na zakup serwera plików - macierzy dyskowej

 

2010-11-22 - Postępowanie ofertowe na sprzedaż i dostawę serwera rack

 

2010-11-20 - Informacja o anulowaniu postępowania ofertowego na zakup serwera rack

2010-11-12 - Zapytanie ofertowe na dostawę serwera rack


2010-11-12 - Zapytanie ofertowe na dostawę monitora


2010-10-25 - Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu.

 

2010-10-20 - Zapytanie ofertowe - dzierżawa łącza.


2010-09-14 - Zapytanie ofertowe - najem pomieszczeń biurowych.

 

2010-08-02 - Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na zakup usług prawnych związanych z przygotowaniem wzorów umów, oraz konsultacje w zakresie prawa autorskiego.

 

2010-06-29 - Ogłoszenie o zamówienie na zakup usługi zaprojektowania i wykonania oprogramowania dla serwera FTP pozwalającego na administrowanie nim z poziomu innych modułów za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanego interfejsu, oraz projekt i wykonanie aplikacji web pozwalającej na administrację i przegląd procesów z poziomu przeglądarki www

 

2010-06-16 - Zakup usług związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem oprogramowania systemu Workflow odpowiedzialnego za usługi przetwarzania plików multimedialnych, rejestrację i wyliczanie wartości licencji, umożliwianie dostępu do pliku za pośrednictwem serwera ftp, oraz obsługę pozostałych procesów zachodzących w obrębie platformy.

 

2010-06-15 - Ogłoszenie o zamówieniu na zakup usług związanych z opracowaniem nazwy systemu e-usług oraz opracowaniem wizerunku platformy

 

2010-05-27 - Ogłoszenie na wykonanie specjalistycznej analizy informatycznej, polegającej na opracowaniu schematu infrastruktury sieciowej, oraz zaprojektowaniu interfejsów komunikacji pomiędzy poszczególnymi modułami platformy

 

2010-05-20 - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę obsługi podatkowej