Language

Ulotki foldery i broszury

Ulotki

Ulotki potrafią być ciągle sktuteczną drukowalną formą reklamy produktu czy usługi, należy jednak pamiętać o tym, że dobrze zaprojektowana ulotka musi zawierać krótkie i zwięzłe informacje, mające na celu zainteresowanie grupy docelowej Twoją ofertą.

Bardzo ważnym jest dokładne sprecyzowanie cech odbiorcy i dopasowanie do niego odpowiedniej formy. Skuteczna ulotka musi pierwszym spojrzeniem wzbudzić zainteresowanie, środki i metody użyte do tego celu mogą być różne, począwszy od konstrukcji treści aż do wyrafinowanej formy graficznej.

Ulotka jest jedną z najtańszych form reklamy i stanowi wspaniałą alternatywę dla broszur czy plakatów.

 

Plakaty

Plakaty stanowią w całości formę graficzną a ich przekaz może być niekiedy nawet zaszyfrowany. W porównaniu z ulotkami umieszczane są w stałych miejscach np. witrynach, ramkach plakatowych podwieszanych na suficie, czy w specjalnie przygotowanych do tego celu ekspozytorach.

 

Foldery

Są jednym z częściej stosowanych prospektów reklamowych. Jego zadaniem jest prezentacja oferty przy pomocy ilustracji i tekstów. Foldery doskonale nadają się do wszelkiego typu akcji promocyjnych. Pozwalają nam przekazać klientowi większość istotnych z jego punktu widzenia informacji. To bardzo dobra forma do zaprezentowania nowego produktu.

 

Broszury

Broszura składa się z kilku folderów spiętych razem, zawiera sztywne okładki, adresat może ją wielokrotnie przeglądać i w kontaktach z nadawcą powoływać się na dane w niej zawarte. Broszura zawiera wiele danych, informacji, objaśnień w celu znalezienia odpowiedzi na większość zadawanych pytań przez konsumenta.