Język

Zapytanie ofertowe

Częstochowa 12.11.2010 r.

POIG

Zapytanie ofertowe

Nr 11/POIG.8.1/2010

na:

sprzedaż i dostawę serwera

 Złożone przez:

Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


Proszę o podanie ceny serwera rack o następujących parametrach:

  • procesor Intel min 2,0GHz 4MB oraz możliwość instalacji drugiego

  • RAM 4GB DDR3 1066 ECC możliwość rozbudowy do min. 8GB

  • napęd optyczny DVD-RW

  • dysk min 250 GB SATA + 3 dodatkowe kieszenie wewnętrzne,

  • Ilość półek na dyski - 4 szt.

  • Sloty rozszerzeń PCI-E x16 oraz PCI-E x4

  • 2 x RJ-45 (LAN) 10/100/1000Mbps

  • zasilacz wbudowany

  • Rozmiar jednostkowy 1U

Składając ofertę należy przedstawić pełną specyfikację techniczną urządzenia.

 

Termin dostawy do dnia 2010.11.26. Sprzęt powinien być nowy, nie używany i objęty gwarancją.

 

Proszę o podanie ceny netto z uwzględnieniem kosztów przesyłki do Częstochowy.

Kryteria wyboru:
- najniższa cena netto – 80%,
- dodatkowe parametry techniczne - 20%.

 

Ofertę proszę złożyć w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres zamowienia@linelab.pl
podając w tytule numer zapytania.

Termin składania ofert upływa 19 listopada 2010 godz. 10.00

 

Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 19 listopada 2010.


Dodatkowych informacji udziela:
Paweł Wolański; tel. +48 503 19 20 16; e-mail: zamowienia@linelab.pl

 


Treść oferty (pdf)

 
 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.