Język

Zapytanie ofertowe

Częstochowa 12.11.2010 r.

POIG

Zapytanie ofertowe

Nr 10/POIG.8.1/2010

na:

sprzedaż i dostawę monitora

 Złożone przez:

Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


Proszę o wycenę monitora:

  • przekątna 22'

  • rodzaj matrycy TN

  • rozdzielczość minimum 1680x1050

  • kontrast min 1000:1

  • czas reakcji maksymalnie 5ms

  • kąty widzenia minimum 170 stopni (poziom) i 160 stopni pion;

  • wbudowane minimu głośniki

 

Sprzęt powinien być nowy, nie używany i objęty gwarancją. Termin dostawy 2010.12.15.

 

Proszę o podanie ceny netto z uwzględnieniem kosztów przesyłki do Częstochowy.

Kryterium wyboru najniższa cena netto.

 

Ofertę proszę złożyć w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres zamowienia@linelab.pl
podając w tytule numer zapytania.

 

Termin składania ofert upływa 19 listopada 2010 godz. 10.00

 

Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 19 listopada 2010.


Dodatkowych informacji udziela:
Paweł Wolański; tel. +48 503192016; e-mail: zamowienia@linelab.pl


Treść oferty (pdf)

 
 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.