Język

Ogłoszenie nr 18/POIG.8.1/2011

Częstochowa 08.07.2011 r.

POIG

Ogłoszenie

Nr 18/POIG.8.1/2011

o rozpoczęciu postępowania ofertowego na:

Dostawę kompletnej stacji roboczej, wraz z monitorem dedykowanym do stanowisk graficznych
oraz tabletem piórkowym.


 

realizowanego w ramach projektu
„Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania
oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.


 

1. Data publikacji ogłoszenia: 08.07.2011 r.


2. Złożone przez:

Line Lab Paweł Wolański
ul. Lotników 27
42-202 Częstochowa
NIP: 6861071660
REGON: 152157933


3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa do siedziby zamawiającego kompletnego zestawu komputerowego dedykowanego do pracy na na stanowisku foto-edycyjnym, spełniającego wszystkie wymagania zawarte w pkt 4.


4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


Zestaw komputerowy będący przedmiotem postępowania musi posiadać wszystkie opisane poniżej parametry, być nowym i objętym gwarancją:
 • Procesor minimum Quad-Core 3,1 GHz
 • Częstotliwość szyny QPI/DMI - 5 GT/s
 • Pojemność pamięci cache [L3] 6 MB
 • Min 1 dysk SATA II o pojemności 500 GB
 • Pamięć RAM minimum ECC DDR3 4096 MB z możliwością rozbudowy do 16384 MB
 • Częstotliwość szyny pamięci 1333 Mhz
 • Ilość banków pamięci minimum 4 szt. w tym minimum 2 wolne
 • Karta dźwiękowa
 • Karta graficzna dedykowana do stanowisk graficznych min, 1 GB pamięci RAM GDDR3 na szynie
 • 128 bit.
 • Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s
 • wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe na froncie obudowy
 • USB min 2.0 panel tylny min. 6 panel przedni min. 3
 • napęd optyczny DVD±RW Dual Layer
 • Moc zasilacza 400 Wat
 • System operacyjny
 • Czytniki kart pamięci.
4.2.Monitor dedykowany dla stanowisk graficznych
 • wielkość przekątnej ekranu 22 cali
 • typ ekranu LCD typ VA
 • wielkość plamki 0,247 mm
 • częstotliwość odchylania pozioma 31 - 94 kHz
 • częstotliwość odchylania pionowa 55 - 76 Hz
 • rozdzielczość przy częstotliwości 75 Hz 1920x1200
 • jasność 350 cd/m2
 • wymagany układ automatycznego dostosowania jasności do warunków oświetleniowych na stanowisku pracy
 • naturalny kontrast panelu 1200:1
 • wymagania dodatkowe
 • czas reakcji matrycy (Gray to Grey) /(white-black-white) 6/12 ms
 • korekcja krzywej Gamma
 • indywidualna korekcja krzywej Gamma monitora ustawiana na etapie jego produkcji w celu zapewnienia jednolitego odwzorowania barw przy stanowiskach wielo-monitorowych
 • kąty widzenia ( przy kontraście 10:1) 178 /178 w pionie i poziomie
 • definiowane tryby pracy monitora
 • automatyczna zmiana trybu pracy w zależności od aktywnej aplikacji.
 • funkcje dodatkowe
 • pivot - tak
 • głośniki - tak
 • złącza - analog D-sub VGA, Digital DVI-D, Display Port
 • zgodny z standardem TCO Display 5.0
 • pobór mocy: maksymalny/w stanie uśpienia - nie więcej niż 90W/ nie więcej niż 1.5W
 • wymagany wyłącznik zasilania, redukujący pobór mocy do 0W
 • komplet kabli zasilających i połączeniowych
4.3.Tablet piórkowy
 • forma minimalny - B6
 • funkcja wielodotykowości
 • obsługa gestów
 • zaprojektowany dla osób prawo i leworęcznych
 • 4 programowalne przyciski Express Keys
 • 2 programowalne przyciski na piórku
 • ilość poziomów nacisku piórka: 1024
 • interfejs: USB
 • rozdzielczość: 2540lpi
 • dołączone oprogramowanie i sterowniki zgodne z systemem operacyjnym jednostki centralnej

5. Wymagania dodatkowe.

 1. Termin realizacji nie może przekroczyć dnia 20.07.2011 r.
 2. Zamawiający nie ponosi kosztów transportu.
 3. Dostawca dołączy do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

6. Kryteria oceny oferty:
 1. Najniższa cena: 80 pkt – wyliczona wg wzoru.

  P = Cmin / C * 80
  gdzie:

  P – uzyskana liczba punktów
  C – oferowana cena
  C
  min – najniższa oferowana cena
 2. Dodatkowe parametry techniczne: maksymalnie 20 pkt Gdzie ocenie podlegać będą dodatkowe parametry techniczne sprzętu (nie ujęte w punkcie 4 zamówienia) a mające wpływ na poprawę wydajności i funkcjonalności zestawu, punktacja 0 - 20pkt.

Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą liczbę punków – maksymalnie 100.

 

7. Wymagania dotyczące złożenia oferty

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą na adres zamawiającego albo pocztą elektroniczną na adres zamowienia@linelab.pl


Termin składania ofert upływa 14 lipca 2011 godz. 16.00


Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do dnia 15 lipca 2011. Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu pisemnie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.


8. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udziela

Paweł Wolański

tel. +48 503192016
e-mail: zamowienia@linelab.plTreść postępowania w formacie PDF

Wzór formularza ofertowego
Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim” realizowanego poprzez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

4.2.Monitor dedykowany dla stanowisk graficznych